G.H. von Wright till Eino Kaila 8/9 1954

Lästext

Kära Eino,

1 Sedan min ankomst till staden i förra veckan har jag upprepat ringt upp din nummer utan att få svar. Jag antar detta betyder, att lemma startdu ännu är på landetkommentar och njuter av det vackra vädret i sommarens elfte timma. Ledsamt var det; att jag inte fick råka dig innan min avresa. Jag reser i morgon med flyg till England, stannar en vecka i Oxford och flyger sedan vidare till New York. Familjen stannar här, tyvärr. Min adress kommer att vara The Sage School of Philosophy, Cornell University, Ithaca, N.Y.

2 lemma startJag var på landetkommentar utan avbrott från början av juni till den 29 augusti. Jag hade delvis en ganska god arbetsperiod. Mest sysslade jag med mina gamla ämnen, induktion och sannolikhet, lemma startsom jag skall föreläsa om vid Cornell.kommentar Till min glädje finner jag, att jag ännu har mycket nytt att säga om dem, som jag tror kan vara av intresse.

3 För ganska länge sen frågade en engelsk förläggare (Blackwells), om de finge göra en ny upplaga av min doktorsavhandling. Jag sköt undan tanken, men i sommar har den blivit aktuell|2| för mig och jag tycker att en ny upplaga vore motiverad om jag skriver helt och hållet om vissa partier (ung 1/3 av det hela). Om jag nu går in för att förverkliga denna plan, lemma startså ber jag att få tillägna den nya versionen dig.kommentar

4 Jag hoppas du skall må bra och kunna arbeta i höst. Jag längtar mycket efter att få se dig igen. Hjärtliga hälsningar till Anna och dig från

din tillgivna vän

Georg Henrik

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 du ännu är på landet Under de sista tio åren av sitt liv tillbringade Kaila somrarna på sin stuga vid Humaljärvi i Kyrkslätt. 

  2 Jag var på landet Åren 1953–1958 tillbringade familjen von Wright somrarna på Lillö i Snappertuna. Därefter återvände de till Georg Henriks barndomsställe på Vålö i Ingå. Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 180 f.

  2 som jag skall föreläsa om vid Cornell. Under i sitt besök vid Cornell 1954 föreläste von Wright om induktiv logik och höll dessutom ett seminarium om Wittgensteins Tractatus. Särskilt det senare tillfället bedömde von Wright som mycket lyckat och kallade det rentav för sin ”största upplevelse som akademisk lärare”. En bidragande orsak var att seminariet besöktes av flera framstående filosofer som vid tiden befann sig vid Cornell, t.ex. Rogers Albritton, John Rawls, Max Black och Norman Malcolm. Våren 1958 återvände von Wright till Cornell, där han igen höll föreläsningar i induktiv logik och ett seminarium om TractatusGeorg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 159, 186–190.von Wright, ”Förteckning över Tentander samt Deltagare i Föreläsningar och Övningar (–1966)”, von Wright och Wittgenstein-arkivet, Helsingfors universitet.

  3 så ber jag [...] versionen dig. Den mycket reviderade upplagan av von Wrights doktorsahandling The Logical Problem of Induction, med vilken han doktorerat i maj 1941, utkom på Oxfordförlaget Basil Blackwell 1957. Boken tillägnades Eino Kaila.