Eino Kaila till G.H. von Wright 26/6 1939

Lästext

Hotel Bellevue

Thumersbach am Zeller See (Land Saltzburg)

Kära G.H.

1 lemma startEfter en enastående bilvecka i Norditalien och hisnande färder över alppasssvårtytt är jag nu här vid foten av Hohe Tauern.kommentar Min dagliga ögonspis är blicken till Grossglockner-gletschrarnasvårtytt i 4 000konsekvensändrat/normaliserat m. höjd. Tyvärr är vädret alltjämt ostabilt. Jag stannar nu här tills vidare. Brev emottages med tacksamhet.

Din Eino Kaila

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 Efter en enastående [...] Hohe Tauern. Resan till Zell am See sommaren 1939 har lämnat flera spår i Kailas skriftliga produktion. I omedelbar anslutning till resan skrev han en artikel för Uusi Suomi om en bilfärd upp till Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Det som vid första anblicken ter sig som en vanlig reseskildring utvecklar sig snart till en betraktelse över Kailas samtid, i vilken han jämför ett förgånget sätt att ta sig upp mot höjderna med den spirande massturismens han upplevt på den aktuella resan. Artikeln avslutas med en olycksbådande iakttagelse av ett bombplan som flyger högt över bergen – ”Människan har besegrat naturen. Men hon står inför en annan, farligare motståndare, människan själv”, skriver Kaila den sista sommaren innan andra världskriget bryter ut. Resan har lämnat spår också i Kailas verk Syvähenkinen elämä (1943) och Tankens oro (1944). Den första av dialogerna mellan gestalterna Eubulos och Aristofilos, som ingår i båda böckerna, försiggår nämligen just vid Zell am See i juli 1939. Den religiöst lagda Aristofilos speglar tydligt Kailas egen andäktiga relation till bergslandskapet. Även i den tredje dialogen, som Kaila som Kaila skrev på svenska enkom för Tanken oro, är den yttre ramen inspirerad av någonting Kaila själv varit med om. Den äger rum under ett flyganfall i ett skyddsrum i Helsingfors under en natt i februari 1944. Inspirationen härstammar tydligt från det flygangrepp som ledde till att Filosofiska föreningen 26.2.1944 blev tvungen att förflytta sitt årsmöte till Ständerhusets skyddsrum. I bombardemanget tillfogades universitetets huvudbyggnad stora skador.Eino Kaila, ”Eräs nykyajan kuva - Grossglockner Hochalpenstrasse”, Uusi Suomi 6.8.1939.Eino Kaila, Tankens oro, Helsingfors: Söderström 1944, s. 11 f., 103.Eino Kaila, ”Logik und Psychophysik. Ein Beitrag zur theoretjschen Psychologie”. Theoria 10, 1944, s. 91-119.Rolf Nevanlinna, Muisteltua, Helsingfors: Otava 1976, s. 153-155.Ilkka Niiniluoto, ”Ajatuksen levottumuus. Eino Kailan syvähenkinen filosofia”, Eino Kaila, Syvähenkinen elämä, 3. täyd. p., Helsingfors: Otava 1985, s. 27 f.