Eino Kaila till G.H. von Wright 29/5 1954

Lästext

Käre Georg Henrik,

1 eftersom jag inte lyckades få tag i dig per telef. så kanske jag på detta sätt får önska dig god sommar; jag hoppas att jag skall få se dig lemma startföre din resa till U.S.A.kommentar

2 Valpolas avhandling bekymrar mig. lemma startOm du inte godkänner manuskriptet i dess nuvarande skick,kommentar hur skall det då gå med honom? Även jag har principiella dubier, men anser ändå att avhandlingen borde godkännas. V. är ju ändå, skulle jag säga, trots sin egendomliga dogmatism, en filosofisk kapacitet, som man borde använda, särskilt med hänsyn till den klena återväxten. Jag börjar tycka att vi kanske har varit alltför stränga mot honom. Trots allt är ju hans allmänna nivå en helt annan än lemma starttituluskommentar Krohnslemma start & consorteskommentar. Man kunde ju tänka sig att man skulle trumfa igenom avhandlingen under hösten, medan du är borta, men det kan jag inte gå med på; den här saken bör inte ordnas så att säga bakom din rygg. Alltså: jag vore bra tacksam, om du ville tänka över situationen än en gång; om du förkastar hans arbete, så är kanske hans filosofiska bana slut; om du däremot trots allt kunde principiellt godkänna det som lic. avhandling, så skulle vi få en användbar docent i filosofi.

lemma startTuus totus.kommentar

Eino Kaila

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 före din resa till U. S. A. Sin första resa till USA i vuxna år företog von Wright i september 1954. Det huvudsakliga resmålet var Cornells universitet i Ithaca, där von Wright föreläste om induktionslogik och höll ett seminarium om Wittgensteins Tractatus.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 187 f.

  2 Om du inte [...] nuvarande skick, Veli Valpola doktorerade 1955 med avhandlingen System der negationslosen Logik. von Wright deltog enbart som kustos. Som förhandsgranskare fungerade Oiva Ketonen och Sven Krohn, Ketonen var också opponent. von Wrights dubier gällande Valpolas avhandling gällde troligen tanken om en negationslös logik Valpola försvarade i sin doktorsavhandling. I sitt utlåtande för Valpolas senare ansökan om docentur påpekar han att Valpolas lösningsförslag visserligen avlägsnade svårigheterna med negationen, men att priset var för högt.Georg Henrik von Wright, ”Utlåtande om Veli Valpolas docenturansökan i teoretisk filosofi”, Wri-SF-052, von Wright och Wittgenstein-arkivet, Helsingfors universitet, s. 1 f.

  2 titulus (lat.) vederbörande, den omtalade.

  2 & consortes (lat.) och likasinnade.

  Tuus totus (lat.) alltigenom Din, helt Din. Även ”totus tuus”.