G.H. von Wright till Eino Kaila 29/5 1948

Lästext

Tölötullsgatanoriginal: Tölötullgatan 7, Helsingfors

Kära Eino,

1 Hjärtligt tack för ditt fina långa brev från Princeton och för brevet med anledning av lemma startvalet i Cambridgekommentar. Jag var mycket glad över vad du sade!

2 Folk här ha visat sig glädjande förståelsefulla. Hoppas, att du fått lemma startmitt brev, som jag skrev strax efter valet.kommentar

3 lemma startVår båt till Frankrikekommentar går först den 12. Måtte du vara hemma till dess. Det skulle glädja mig ofantligt att ännu få råka dig innan avresan och höra om dina intryck.

4 lemma startMåtte jag kunna leva i Cambridgekommentar. Och måtte jag få hålla en nära kontakt med dig.

Välkomna hem! De hjärtligaste hälsningar från

Georg Henrik

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 valet i Cambridge von Wright ansökte i januari 1948 om professuren i filosofi i Cambridge, som lediganslagits efter Wittgensteins avgång. Under våren 1948 erbjöds han också ett lektorat i Oxford, som han valde att prioritera. Trots att han återtagit sin ansökan till Cambridge föreslogs han ändå för professuren och tackade då ja.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 132 f.

  2 mitt brev, [...] efter valet. Detta brev återfinns inte i Nationalbibliotekets brevsamling.

  3 Vår båt till Frankrike von Wright reste i juni 1948 till Frankrike tillsammans med sin hustru Elisabeth. Under tre veckor i juli-augusti gjorde han Göran Schildt sällskap på skeppet Daphnes första resa ned till Medelhavet genom de franska kanalerna. Resan har skildrats av Schildt i böckerna Önskeresan (1949) och Loggbok: Stockholm-Rapallo (1966). Om von Wrights deltagande i resan skriver Schildt i Önskeresan: ”Vår stora gemensamma resa till Italien för tio år sedan får på detta sätt en fortsättning, och smärtan att se honom lämna Finland för att bli Cambridgeprofessor lindras av att jag får rå om honom hela denna tid.” von Wright debarkerade den 8 augusti i Villefranche-sur-Saône för att resa till världskongressen i filosofi i Amsterdam. Därifrån fortsatte han direkt till Cambridge för att påbörja sin professorstjänst i filosofi.Göran Schildt, Önskeresan, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 1957, s. 122.

  4 Måtte jag kunna leva i Cambridge Även von Wrights företrädare som professor i Cambridge, Ludwig Wittgenstein, hade i ett brev till von Wright 23.2.1948 uttryckt en oro över hur von Wright skulle kunna verka som professor i en miljö som Cambridge: ”But Cambrídge is a dangerous place. Will you become superficial? smooth? If you don’t, you will have to suffer terribly.””Wittgenstein to von Wright 23.2.1948”, Brian McGuinness (red.), Wittgenstein in Cambridge. Letters and Documents. 1911–1951, Malden, MA: Blackwell Publ 2008, s. 423.