G.H. von Wright till Eino Kaila 7/7 1948

Lästext

Kära Eino,

1 Vi reste visst om varandra: jag lämnade Helsingfors den 10 juni eller samma dag jag väntat din ankomst. [Elisabeth säger det var den 9.] Det var synd, ty jag hade mycket glatt mig åt att få råka dig. Men våra lastbåtars avgångstider äro capriciösa.

2 Efter en underbar sjöresa kommo Elisabeth och jag lemma starttill Bryssel den 15 juni och stannade där tre dagar.kommentar Det var fantastiskt att se den lyx och rikedom, som Bryssel uppvisar. T.o.m. Stockholm verkade fattigt och efterblivet i jämförelse därmed. Annars var vår största upplevelse i Belgien en konstutställning av enastående kvalitet: skatterna från Pinakoteket i München. Vilka underbara Rubens, för att inte tala om alla de andra tavlorna! Överhuvudtaget ha vi sett mycket konst på vår resa – Louvren är ju överväldigande – och jag tycker att jag lärt mig åtskilligt av värde. Jag tror jag kan förstå saker och ting på ett bättre – enklare och naturligare – sätt nu än när jag reste i Italien för elva år sen. Men naturligtvis är och förblir jag en ganska barbarisk betraktare, trots allt, av Europas härligheter.

3 lemma startVi ha nu varit i Paris snart tre veckor.kommentar Vädret har varit nästan otroligt kallt, vilket kanske dock för två flängande turister är en fördel. Vi ha stiftat en ytlig bekantskap med ”sevärdheterna” i staden och givetvis inte heller försummat omgivningarna: Fontainebleau, Versailles, Chartres. Fransmännen känna vi mycket litet; vi ha inte haft något franskt umgänge här och språket bereder oss svårigheter.

4 Paris är utan tvivel en bländande stad. När man står på Place de la Concorde och ser upp mot Triumfbågen längs Champs Elysées med sina sex rader framglidande bilar, har man en intensiv känsla av att vara i världens medelpunkt. Hur olika är inte Paris det oöverskådliga och föga lysande London, där allt uppstått liksom improviserat och utan tanke på yttre effekt.|2| Det grandiosa Paris är en stad i paraduniform, en enda skinande fasad. Men staden har gudskelov också djupare aspekter, bortom Ludvigarnas och Napoleonernas sekler ner mot den tid, då Sorbonne var den europeiska tankens geografiska centrum.

5 Det är intressant att finna, att man trots allt det imponerande storstadsmässiga i Paris, inte kan ha ett starkt intryck av levande liv. Det ligger något ohjälpligt förkrigsmässigt över det hela och man märker, att Frankrike är ett land som sedan länge upphört att känna det implicita ansvar för mänsklighetens öde, som utmärker ett imperium. Och varav man ännu i England finner svaga spår!

6 Någon annan filosofi än den som lyser igenom ovanstående enkla betraktelser har jag inte idkat sedan jag lämnade hemlandet, om man frånser några obetydligheter. Bl.a. har jag inte tagit någon kontakt med Petzälls vän Bayer och hans internationella institut och hoppas jag inte därmed försummat att bevaka några intressen, som Filosofiska föreningen ville omhulda. Eventuella skador kunna ju ännu repareras på lemma startkongressen i Amsterdamkommentar den 11–18 augusti. Du kan skriva till mig dit, om det är något du ville understryka. Min adress kommer att vara c/o Mr Justus Meyer, Hooge Duin en Daalscheweg 18, Bloemendaal, Holland. (Troligen kommer Popper och Scholz också att bo hos Mr J.M.)

7 Hoppas du fick mitt bidrag till Ajatus och att korrektur i sinom tid kommer mig tillhanda. Min adress i Cambridge kommer till en början att vara den samma som senaste gång: c/o H.M. Adams, Esq., 26 Newton Road. Jag reser till Cambridge omedelbart efter kongressen.

8 Elisabeth reser hem härifrån den 11 dennes. Det blir ett långvarigt och smärtsamt avsked: jag återser knappast henne och familjen förrän i december, då jag beräknar kunna besöka hemlandet på en månad. Hoppas Elisabeth får råka er i höst.

9 När Elisabeth och jag skilts, skall jag anträda lemma starten motorbåtsfärd med Göran Schildtkommentar längs franska floder och kanaler. Om den skall du få höra senast i ett brev efter ankomsten till Cambridge.

Hoppas du mår bra och lemma startkänner dig stimulerad av din resa.kommentar Det är få saker jag längtar så mycket efter som att få se dig igen. Hjärtliga hälsningar från tillgivna

Georg Henrik

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  2 till Bryssel den [...] där tre dagar Uppehållet i Bryssel kan ha sammanhängt med att Ragnar Numelin, som var gift med von Wrights moster Mary, var beskickningschef i Bryssel. I ett brev till Ragnar och Mary Numelin 27.5.1948 ber von Wright om hjälp med införskaffandet av platsbiljetter för tåget Bryssel-Paris. Han betonar särskilt att biljetterna ska vara för tredje klass. I brevet nämner han också professuren i Cambridge, som han kallats till knappt två veckor tidigare: ”Kanske ni observerat, att jag blivit professor i filosofi i Cambridge. Det känns nog ganska underligt, för att inte säga lite kusligt.” von Wright till Mary och Ragnar Numelin 27.5.1948, Ragnar Numelins samling, 23, Handskriftssamlingarna, Åbo Akademis bibliotek.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 133.

  3 Vi ha nu [...] tre veckor Avsikten med paret von Wrights resa var bl.a. att förbättra kunskaperna i det franska språket. Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 133.

  6 kongressen i Amsterdam I augusti 1948 ordnades den första världskongressen i filosofi efter kriget i Amsterdam. von Wright medverkade som en av representanterna från Finland. Georg Henrik von Wright, ”En filosofkongress”, Nya Argus 41, 1948, s. 233 ff.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 136 f.

  9 en motorbåtsfärd med Göran Schildt Det handlar egentligen om motorseglaren Daphnes första resa ned till Medelhavet. von Wright gjorde under tre veckor Göran och Mona Schildt sällskap på färden ned längs de franska kanalerna. ”Georg Henrik klarade slussarna riktigt fint trots sin sin ovana o försiktighet”, antecknar Schildt i sin loggbok 16.7.1948. von Wright debarkerade i Villefranche-sur-Saône 8.8 för att bege sig till filosofikongressen i Amsterdam.Göran Schildt, Önskeresan, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 1957, s. 171.Göran Schildt, Loggbok. Stockholm-Rapallo, Stockholm: Wahlström&Widstrand 1966, s. 73.

  känner dig stimulerad av din resa Kaila besökte Princeton våren 1948, se breven från Kaila 13.5 och 21.5.1948.