Max Söderman och G.H. von Wright till Eino Kaila 12/4 1937

Max Söderman och G.H. von Wright till Eino Kaila 12/4 1937

Lästext

1 lemma start”Traum und Rausch und Abenteuer istsvårtytt des Lebens dunkler Kern”kommentar

Max Söderman

Georg Henrik

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 ”Traum und Rausch [...] dunkler Kern” (ty.) Dröm och rus och äventyr är livets dunkla kärna. Citatets ursprung är okänt. Det framgår av von Wrights brev till Kaila, daterat 15.4.1937, att von Wright och Max Söderman samma kväll som de skrev sin hälsning sett Die Braut von Messina på Burghteater, antingen Friedrich Schillers ursprungsdrama eller någon av de existerande operaversionerna. Det är möjligt att citatet är relaterat till detta, även om det inte torde vara direkt hämtat från Schillers text. Ett annat alternativ är att texten funnits framme som ett valspråk i Weinstube Alter Hofkeller där von Wright och Söderman, av kortet att döma, satt då de skrev till Kaila (kortet avbildar också en interiör med en byst av Dionysos).