Eino Kaila till G.H. von Wright 11/5 1950

Lästext

Käre Georg Henrik,

1 jag har själv ritat figurerna, därför är de så otympliga, självfallet kan de göras om, ifall du inte godkänner dem.

2 Det var en glad och viktig nyhet, lemma startatt Ni eventuellt stannar här hela hösten.kommentar Din närvaro kan i vissa avseenden vara av stor betydelse. Det har hänt ett och varje som jag i sinom tid skall berätta om.

3 Om några dagar skall vi lemma startflytta till stugan,kommentar det är en ovanligt vacker och tidig vår. Vi kommer inte att ha post- och telefonförbindelse, men jag blir nog tvungen att ideligen komma in till staden. När Ni har kommit hit, så vill du kanske lämna här ett meddelande om när och var jag kan få tag i dig. Tror du att du sedan i juni skulleoriginal: skulla kunna ordna så, att vi skulle kunna vara tillsammans där i stugan en hel dag?

Anna hälsar!

Din

Eino Kaila

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    2 att Ni eventuellt [...] hela hösten. Hösten 1949 skötte von Wright sin Cambridgeprofessur, men följande år utnyttjade han sitt rätt till en sabbatstermin från Cambridge och tillbringade hösten i Helsingfors. Han skötte då sin egen professur i svenskspråkig filosofi, men samtidigt också Kailas tidigare professur i teoretisk filosofi.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 151.von Wright till Göran Schildt 14.10.1950, Erik Kruskopf (red.), En livslång vänskap. Brevväxlingen mellan Göran Schildt och Georg Henrik von Wright 1937–2001, Ekenäs: Christine och Göran Schildts Stiftelse 2008, s. 287. 

    3 flytta till stugan, Kaila hade låtit bygga en sommarstuga vid Humaljärvi i Kyrkslätt.