Eino Kaila till G.H. von Wright 1939

Lästext

Kära G.H.!

1 lemma startJag har läst din rekonsekvensändrat/normaliseratsumé.kommentar På alla punkter har jag inte kunnat följa med tankegången. Men som helhet verkar den enhetlig, övertygande och intressant. Måtte du nu kunna och få ostört koncentrera dig på detta arbete, som ser så lovande ut. Glöm världens elände — så har de alltid varit och kommer väl alltid att vara, och ändå har vi Galilei och Newton, Bach och Beethoven. Jag tänker åtminstone för min del ignorera alltsammans så länge jag kan!

Din Eino Kaila

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 Jag har läst din resumé. Även om Kaila själv uppmanar von Wright att portionera sina tankar om doktorsavhandlingen i breven han skriver från Cambridge (se Kaila till von Wright 15.3.1939), är hans svarskommentarer tämligen knappa under denna tid. Den tydligaste kommentaren finns i brevet från 7.5.1939. Vad som här avses med von Wrights ”resumé” är inte helt klart och brevet är dessutom odaterat. Men det förefaller möjligt att det rör sig om ett brev från augusti 1939, kanske till och med som en direkt fortsättning på brevet daterat 2.8.1939. Avsaknaden av adressuppgifter kunde nämligen tolkas som att det inte rör sig om ett separat brev, kanske också det ovanliga tilltalet ”G.H.” i stället för ”Georg Henrik”.