G.H. von Wright till Eino Kaila 7/7 1948

Lästext

Paris

Kära Eino,

1 Ett tillägg till mitt brev av i går: Jag tror det vore bra, lemma startom Filosofiska föreningen kunde befullmäktiga migkommentar (eller Saarnio) att representera sig vid kongressen. Detta att döma av ett meddelande från Amsterdam, som jag just mottagit. Dokumentet kan skickas c/o Mr Justus Meyer, Hooge Duin en Daalscheweg 18, Bloemendaal, Holland.

Tuus

G.H.v.W.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 om Filosofiska föreningen kunde befullmäktiga mig von Wright var vid denna tid viceordförande för Filosofiska föreningen (senare Filosofiska föreningen i Finland). Kaila var dess ordförande 1936–1952.