G.H. von Wright till Eino Kaila 24/7 1939

Lästext

Idrottsgatan 24, Helsingfors

Kära Eino!

1 Här är lemma startresten av korrekturetkommentar – oombrutet! Jag är – som sagt – glad, ifall du gör dina korrigeringar med färgpenna, så inför jag dem sedan i det (snyggare och bättre rättade) exemplar av korrekturet, som jag hållit själv. Sänd sedan allt på en gång till mig, adressoriginal: address Vålö, Ingå kyrkoby, jämte ett brev, där du gör närmare påpekanden om texten (t.ex. beträffande de logistiska tecknen) eller framställer allmänna önskemål för mig eller tryckeriet att beakta. Jag sänder sedan allt till Söderström. I bästa fall få vi väl hoppas på ett andra korrektur i mitten på september.


2 Veckan i Belgien var fin. Utom Brysseloriginal: Bryssell såg jag Gent (med bröderna van Eycks altare), Brügge (där en Memling-utställning pågick), Antwerpen och de vackra Ardennerna. lemma startDu kan hälsa tant Anna och säga, att konstintrycken voro överväldigande:kommentar var finns det ekvivalenter till namn som Rogieroriginal: Roger van der Weyden, van Eyck, Memling (!!) och Peter Breugel d.ä.? Att se van Eycks altare är att för en stund få se rakt in|2|i himmelenoriginal: himmeln och glömma livet på jorden.


3 Det sista är välbehövligt, ty ack hur hemskt, förtvivlat hemskt är det inte just nu. Förstörande makter på alla håll. Sade jag ej i ett brev nyss, att jag kände mig full av liv, och dock – utan överdrift – när jag från filosofien måste återvända till jorden önskar jag tidvis så intensivt som nånsin är möjligt att få . Inte för att någon (tillsvidare) hotar min egen existens, men jag ville inte se allt det hemska som händer. (Ibland tyckes det mig dessutom orätt att syssla med de saker som vi gått in för. De höra inte hemma i vår tid).


4 Nu är jag alltså hemma, efter en i så många avseenden strålande resa. Det är nästan otroligt, när jag efteråt tänker på det; hur väl jag blivit mottagen vart jag än kommit och vilka lysande möjligheter man berett mig. Många goda vänner både bland äldre och yngre personer har jag förvärvat, främst bland dem ställer jag naturligtvis vänskapen med Wittgenstein.

5 Hur hemkomsten kännes kan du läsa av bifogade artikel. lemma startJag skrev den, när jag återvände från Italienkommentar och tycker att den delvis är rätt bra. Över svagheterna (t.ex. skildringen av Wien) kan du blunda.


Må väl och var lycklig, om du kan. De hjärtligaste hälsningar från din

Georg Henrik

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 resten av korrekturetAvser Den mänskliga kunskapen, von Wrights översättning av Kailas Inhimillinen tieto (1939).

  2 Du kan hälsa [...] voro överväldigande: Kailas hustru Anna Snellman-Kaila var bildkonstnär och kusin till von Wrights mor. I ett brev till sin moster Mary och hennes man diplomaten Ragnar Numelin, värdar under vistelsen Belgien, beskriver von Wright sina konstintryck därifrån: ”Det är saker, som man borde se åter och åter, för att hämta visdom och hugsvalelse från dem.”von Wright till Mary och Ragnar Numelin 2.8.1939, Ragnar Numelins samling, 23, Handskriftssamlingarna, Åbo Akademis bibliotek.

  5 Jag skrev den, när jag återvände från Italien von Wright hänvisar här till den resa till Italien han gjorde tillsammans med Göran Schildt 1937. Artikeln han nämner är ”Fuga genom fem länder”, som avslutas med följande ord: ”Hemkomstsymfoniens modulationer har skapat harmoni mellan det yttre och det intre, och endast en svag återklang påminner mig om det som varit.”Georg Henrik von Wright, ”Fuga genom fem länder”, Studentbladet 25 nr. 9, 1937, s. 174.