G.H. von Wright till Eino Kaila 23/12 1949

Lästext

”Strathaird”, Lady Margaret Road, Cambridge

Kära Eino,

1 Tack för senast. Min korta tid i Finland var härlig. Här är ganska jäkligt; Elisabeth och båda barnen sjuka, ingen hemhjälp. lemma startLyckligtvis reste Wittgenstein i går till Wien.kommentar

2 Ville du vara vänlig ur mitt manuskript om Descartes taga ut sidorna 30 och 31 samt ersätta dem med bifogade blåa ark. Det är väsentligt!

3 Elisabeth och jag önska Anna och dig en god jul och ett gott nytt år.

Tuus

Georg Henrik

4 P.S. Finner att figuren, som hör till s. 30 ritats på s. 31 och vice versa, men detta kan ej vara svårt för sättaren att ändra.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 Lyckligtvis reste Wittgenstein i går till Wien. Under åren 1949–1950 bodde Ludwig Wittgenstein i flera repriser hos familjen von Wright på Lady Margaret Road under sina besök i Cambridge. von Wright refererar här till perioden 9.11–22.12. Under resan till Wien träffade Wittgensten för sista gången sin syster Hermine, som avled i cancer i medlet av februari 1950. Han hade vid denna tid helt nyligen fått veta att han själv led av prostatacancer.”Ludwig Wittgenstein Chronik”, Brian McGuinness & Joseph Wang (red.), Wittgenstein. Gesamtbriefwechsel/Complete Correspondence (2nd Release), Innsbrucker Electronic Edition, Intelex 2011.