Eino Kaila till G.H. von Wright 2/8 1939

Lästext

Helsingfors Fältskärsg. 3

Kära Georg Henrik!

1 Tack för breven som väntade på mig här och för resten av korrekturet som kom genast efter. Jag skall nu, som sagt, sköta om fortsättningen, men är tacksam, om du läser igenom det andra avdraget. Du måste nu få njuta av en fullständig avspänning. Försök att ligga på klipporna och tänka på ingenting alls! Jag måste bekänna att tonen i dina brev (som jag alltid med intresse emottar) inger mig en viss oro. Det är väl inte hälsosamt att leva livet med en sådan inre våldsamhet! lemma start”Das Faktische ist für das Höhere ziemlich gleichgültig”kommentar – lyder inte en sats i Wittgensteins filosofi ungefär så?

2 Jag måste nu för min del störta huvudstupa i arbetet. Massor av saker borde ju diskuteras oss emellan, men ingenting har en sådan hast att det inte kunde uppskjutas på några veckor.

Må väl, kära G.H.!

Eino Kaila.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 ”Das Faktische ist für das Höhere ziemlich gleichgültig” (ty.) det faktiska är för det högre tämligen likgiltigt. Kaila avser sannolikt den första satsen i §6.432 i Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus, som egentligen lyder ”Wie die Welt ist, ist für das Höhere vollkommen gleichgültig” (”Hur världen är, är fullkomligt likgiltigt för det högre”).Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, övers. Anders Wedberg, Stockholm: Orion/Holger Schildts förlag 1962.