Max Söderman och G.H. von Wright till Eino Kaila 5/7 1937

Max Söderman och G.H. von Wright till Eino Kaila 5/7 1937

Lästext

1 lemma startEx venusto oppido claritatnis nos venerantes salutem Vobis mittemuskommentar

Max Söderman

Georg Henrik

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    Datering Vindobonae (lat.) i Wien. Under resan till Italien med Göran Schildt 1937 besökte von Wright Max Söderman i Wien såväl på nedresan som på hemresan. Ur ett brev från Söderman till Kaj Saxén i medlet av juli 1937 framgår det att von Wright under återresan stannade ”ett par dagar”. Åtminstone denna gång var även Göran Schildt närvarande.Max Söderman till Kaj Saxén 17.7.1937 och Söderman till von Wright 26.7.1937, Georg Henrik von Wrights bibliotek, 714.249-250, Nationalbiblioteket.

    1 Es venusto oppido [...] Vobis mittemus (lat.) Vi ska vördnadsfulla hälsa Er från klarhetens/ljusets vackra/tjusande/ljuvliga stad. ”Claritatnis” är troligen en felskrivning för ”claritatis”. von Wright och Söderman skickade samma dag ett vykort till vännen Kaj Saxén med den snarlika texten ”Ex oppido claritatis et venustatis salutem nostram cordialiter mittemus” (”Vi ska skicka vår hjärtliga hälsning från klarhetens och tjusningens/behagets stad”).Max Söderman & von Wright till Kaj Saxén 5.7.1937, Georg Henrik von Wrights bibliotek, 714.249-250, Nationalbiblioteket.