Eino Kaila till G.H. von Wright 4/4 1949

Lästext

Helsingfors, Fältskärsg. 3.

Käre Georg Henrik,

1 lemma starttack för det intressanta brevet (nr. 2).kommentar Vad logik och matematik beträffar, så har min instinkt alltid sagt mig, att de är två skilda saker (en tid tyckte jag mycket om Weyls formulering lemma start”Die Mathematik ist die Logik des Unendlichen”kommentar).

2 I går skickade jag korrekturet till uppsatsen i Ajatus per adr. Trinity college, Cambridge. Det borde returneras omedelbart, annars får vi inte bandet färdigt till sommaren. Du har väl ordnat om att din post når dig där i urskogen?

3 Skriv snart igen, jag skall kanske även å min sida snart berätta dig något nytt om fysikens fundament.

Din tillgivne

Eino Kaila

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 tack för [...] (nr. 2). Brevet återfinns inte i Nationalbibliotekets samlingar. 

    1 ”Die Mathematik ist die Logik des Unendlichen” (ty) Matematiken är det oändligas logik.