Eino Kaila till G.H. von Wright 1/8 1950

Lästext

Käre Georg Henrik!

1 Tack för din vackra hälsning! Det var förskräckligt ledsamt att höra om lemma startkrämpan du fått.kommentar Hoppas det inte blir några komplikationer. I regel brukar ju dylika saker dock gå lättare än man först vågar tro. Jag har återgått från leken till arbetet, d.v.s. under morgontimmarna knackar jag på ”Metatheorie der Quantenmechanik”, på eftermiddagar hugger jag ved i vår härliga skog, där en nästan tam orrfamilj spatserar omkring. Har föryngrats och blivit stark som en björn. Tacka kära Elisabeth för Er inbjudan, men jag tror|2| det knappast blir några resor för oss nu – vi är båda så intensivt sysselsatta. – Jag lever åter i den föreställningen att (om inte världen går under, vilket inte synes vara uteslutet) så kan jag kanske ännu uträtta något. Har annonserat föreläsningar om ”naturfilosofiska problem”.tillagt av utgivaren

Din vän

Eino Kaila

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    Datering D. 1. aug. Trots avsaknaden av årsangivelse förefaller det tämligen klart att brevet är från 1950. Bl.a. nämns en ”krämpa”, som troligen är knäskadan von Wright ådrog sig denna sommar. Dessutom nämns Kailas arbete på  ”Metatheorie der Quantenmechanik”, som publicerades under titeln Zur Metatheorie der Quantenmechanik i serien Acta philosophica Fennica 1950.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 150.

    1 krämpan du fått. Kaila hänvisar troligen till den knäskada von Wright ådrog sig sommaren 1950 då han övade sig i den ukrainska folkdansen trepak i syfte att uppträda på sin kusins bröllop. Knäskadan förnyades vid en vandring i djup snö följande påsk, vilket ledde till att von Wright tvingades lägga in sig för operation i Cambridge i maj 1951, omedelbart efter Wittgensteins död. Den påföljande konvalescensen bidrog troligen till att von Wright fick en mera undanskymd roll vid den posthuma utgivningen av Wittgensteins Philosophische Untersuchungen (1953, ”Filosofiska undersökningar” 1992), som redigerades av Elizabeth Anscombe och Rush Rhees.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 150 f.