G.H. von Wright till Eino Kaila 12/4 1950

Lästext

”Strathaird”, Lady Margaret Road, Cambridge

Kära Eino,

1 Tack för ditt brev av den 31 mars och för allt vad du gjort för mig i denna sak. – Kanske är det bäst som det är; kanske frågan om min kandidatur kan väckas i ett senare sammanhang och då ha ett bredare sakligt underlag än mina hittillsvarande prestationer.

2 Hur det går med mitt kvarstannande här är ännu ovisst och beror på lemma startdet ännu olösta bostadsproblemet.kommentar Min tjänstledighet utgår den 31 augusti, varefter jag har för avsikt att sköta min tjänst så effektivt som möjligt till ca 10 oktober, då jag återvänder hit.

3 Nämnde jag redan, att Tarski var här. Det var en synnerligen angenäm och givande bekantskap. Jag har sällan eller aldrig haft ett så starkt intryck av ren intelligens!

4 lemma startWittgenstein är igen i England och bor hos oss.kommentar Han kanske stannar en god del av våren. Med G.E. Moore har jag regelbundet givande diskussioner om mina forskningar i modal logik.

5 Om du ej hör av mig förr, så kan du räkna med att bli uppringen midsommartid, då jag beräknar att vi skola anlända till Finland.

Må väl och var hjärtligast hälsad från din

Georg Henrik

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    2 det ännu olösta bostadsproblemet. Familjen von Wright bodde fram till juni 1950 i ett rymligt flervåningshus, kallat Strathaird, på Lady Margaret Road. Samtidigt hade von Wright påbörjat ett husbyggde på Cranmer Road. Bygget drog dock ut på tiden och blev färdigt först efter att von Wright redan lämnat Cambridge.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 143 f.

    4 Wittgenstein är igen i England och bor hos oss Wittgenstein hade tillbringat början av året i Wien. Då brevet skrevs hade han bott en dryg vecka hos familjen von Wright i huset Strathaird, vilket han brukade göra vid denna tid då han kom till Cambridge. Det här besöket torde ha avslutats 25.4. Wittgenstein skulle återvända en sista gång till Strathaird i början av juni. Det var också då Knut Erik Tranøy tog de berömda fotografierna av von Wright och Wittgenstein i två stolar invid verandan till huset.Ray Monk, Wittgenstein. The Duty of Genius, London: Vintage 1991, s. 562–564.Bernt Österman & Risto Vilkko (red.), Georg Henrik von Wright. En filosofs liv, Helsingfors: Into 2016, s. 123.”Ludwig Wittgenstein Chronik”, Brian McGuinness & Joseph Wang (red.) Wittgenstein. Gesamtbriefwechsel/Complete Correspondence (2nd Release), Innsbrucker Electronic Edition, Intelex 2011.