G.H. von Wright till Eino Kaila 26/7 1939

Lästext

Vålö, Ingå Kyrkoby

Kära Eino!

1 Välkommen hem!

2 Ledsamt att jag fick ditt kort först sedan jag sänt resten av lemma startkorrekturetkommentar till Thumersbach. Hoppas dock försändelsen skall komma dig tillhanda i sinom tid.

3 Jag kommer att besöka vänner på olika ställen i Nyland under augusti, och för att icke göra min tillvaro alltför kringflackande tänkte jag försöka undvika ett besök i Helsingfors. Tror du därför att korrekturet (vägen Kaila → von Wright → Söderström) kunde ordnas per post?

4 Men om du tror, att det är bättre, att saken även ordnas muntligen, så skriv och bestäm någon dag för ett sammanträffande. Mellan den 10 och den 20 augusti är jag säkert här. (Men knappast 1–10.)

5 Om det intresserar dig och tant Anna – men gör er för all del intet besvär – lemma startså äro ni obeskrivligt välkomna hitkommentar – närhälst jag är här. Med bilen räcker det på sin höjd en och en halv timme från staden, så om du tycker det är besvärligt att stanna över en natt, kan du återvända samma dag, alldeles som du vill. (Jag har ej fram|2|ställt mitt förslag för att slippa något omak själv. Lika väl kan jag komma till staden.)

6 Här är skönt på landet, och jag känner mig bra. lemma startÄven ögat är friskare.kommentar

7 Om vi icke skulle träffas i sommar, skall jag försöka skriva något filosofiskt (= kunskapsteoretiskt) brev till dig senare.

Hälsningar.

Georg Henrik

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  2 korrekturetAvser Den mänskliga kunskapen, von Wrights översättning av Kailas Inhimillinen tieto (1939).

  5 så äro ni obeskrivligt välkomna hit von Wright befann sig vid tidpunkten på Vålö i Ingå, där fadern Tor von Wright hade köpt ett sommarställe på den västra udden 27.1.1918, samma dag som inbördeskriget bröt ut i Finland. Stället övertogs 1959 av Georg Henrik med familj. Huruvida Kaila någonsin besökte Vålö är oklart. Georg Henrik von Wright,Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 13, 191.

  6 Även ögat är friskare. von Wright hade drabbats av ögonbesvär under sitt förkortade besök på Isle of Wight i slutet av juni 1939. Jfr von Wrights brev till Kaila 29.6.1939.