Eino Kaila till G.H. von Wright 2/5 1950

Lästext

Käre Georg Henrik,

1 Nu finns här äntligen spaltkorrekturet av din Descartes-avhandling. Önskar du få den dit eller skall jag måhända låta den här vänta på din hemkomst? Det är ingen brådska.

2 Vi flyttar kanske redan om en vecka lemma starttill vår stugakommentar, vi är båda i starkt behov av sommarvila och fullständig avkoppling.

Hälsning!

Din

Eino Kaila

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    2 till vår stuga Kaila hade låtit bygga en sommarstuga vid Humaljärvi i Kyrkslätt.