Eino Kaila till G.H. von Wright 25/4 1941

Lästext

Kära Georg Henrik!

1 Som svar till ditt brev av d. 22:

2 Beträffande punkterna 1 och 2 skall du göra som du anser vara lämpligt. Jag hoppas du vid detta laget har lemma starttryckningstillståndkommentar. Det får du veta av Manninen. (Sektionen behöver ju inte invänta min hemkomst, eftersom jag före avresan lämnade mitt utlåtande till Manninen.)

3 Sedan punkt 3. Beträffande disputationsexemplaren får du göra precis som du vill, men lemma startserie-exemplaren böra överensstämma med seriens tidigare häften.kommentar Alltså Helsinki,|2| icke Helsingfors osv.

4 lemma startVåra färder ha varit alldeles utomordentligt innehållsrika.kommentar Vi kommer hem sannolikt d. 7 maj.

Hjärtligt

Eino Kaila

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  2 tryckningstillstånd Tryckningstillstånd beviljas av den relevanta fakulteten och kräver tillstyrkanden av avhandlingens förhandsgranskare. Kallas numera också för disputationstillstånd.   

  3 serie-exemplaren [...] tidigare häften. von Wrights doktorsavhandling The Logical Problem of Induction publicerades i Filosofiska Föreningens publikationsserie Acta Philosophica Fennica 1941. I serien ingick vid denna tid två andra volymer skrivna av Uuno Saarnio och Kaila själv. von Wrights avhandling blev nummer 3 i serien.

  4 Våra färder ha [...] innehållsrika. Kaila befann sig på en föreläsningsresa som gick till Ungern, Tyskland och Sverige (se föregående brev 28.3.1941). Det föreliggande brevet är skrivet i Berlin, av brevpappret att döma.Juha Manninen, ”Eino Kaila ja kolmas valtakunta”, Tieteessä tapahtuu 25, 2007, s. 33.Kaila till Åke Petzäll 23.3.1941 och 23.5.1941, Petzäll, Å., brevsamling, Handskrifter och specialsamlingar, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.