Eino Kaila till G.H. von Wright 29/6 1950

Lästext

Käre Georg Henrik!

1 Eftersom du skriver att du är ledig hela fredagen och då jag bra gärna skulle sitta med dig någon stund under de svala trädens skugga lemma startvid min porlande källakommentar, så föreslår jag följande: jag skall avhämta dig från Köklaks station, från posttåget som avgår från H:fors 8.25, fredag morgon d. 7. VII, samt för dig sedan på eftermiddagen tillbaka samma väg, till ex. så att du slipper till Ingå samma kväll. Om detta inte passar dig, så skriv ett kort (till Fältskärsg.); jag skall sannolikt komma hit måndag eller tisdag.

2 Hjärtliga hälsningar till er båda, även av Anna.tillagt av utgivaren

Din

E.K.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 vid min porlande källa Ett återkommande inslag vid besök på Kailas sommarställe synes ha varit en vandring till en liten källa som vällde fram under en sten. Den förekommer t.ex. i en intervju i Huvfudstadsbladet med Kaila ute på stugan 1955, där han säger följande: ”– Jag älskar den källan ... Den är klarhet och mystik på samma gång.” Under Göran Schildts sista besök på stugan förekom även en gemesam promenad till källan, som Schildt senare skildrat i en av sina essäer. Även denna gång yttrade Kaila några högtidliga ord, nu med en mera existentielll vinkling: ”Det är så jag vill vara. Djup och klar!”[Margareta Norrmén] ”Marcella”, ”De stora filosofiska systemens tid ej förbi”, Hufvudstadsbladet 3.8.1955.Göran Schildt, ”En modern Lucretius”, Kontrakurs. Essäer av Göran Schildt, Helsingfors: Söderström 1963, s. 49.