Eino Kaila till G.H. von Wright 18/3 1939

Lästext

Kära Georg Henrik!

1 lemma startTack för ditt trevliga brev!kommentar Jag har uppskjutit svaret, emedan jag väntat att boken skulle utkomma så att jag samtidigt skulle kunna skicka den till dig. Emellertid har publiceringen av någon för mig obekant anledning blivit fördröjd.

2 Nu har du sannolikt sammanträffat med både Wittgenstein och Waismann. Jag är nyfiken att få höra om ditt intryck. lemma startWaismann har nu, som jag ser, äntligen fått sin bok färdig,kommentar jag har beställt den och låter någon i lemma startklubbenkommentar referera den. Om du redan har sett på den, så berätta vad du tycker om den.

3 Du fick ju sedan 14 000konsekvensändrat/normaliserat av kanslersmedlen. – Jag hoppas du är vid god hälsa och har fått ångan opp. Det är väl bäst för oss alla att pressa på med full kraft, så längeoriginal: sålänge den stora katastrofen ännu inte har kommit. Jag skulle gärna ännu höra om dina politiska intryck där. Här tyckas till och med de inbitna nazisterna nu vara något|2| skräckslagna. lemma start”Ajan suunta”kommentar talar om Tysklands nya ”farliga väg”. lemma startJag tror knappast att jag hädanefter kommer att publicera något på Hitlers språk.kommentar

4 Men bäst att bara tänka på sitt arbete, så längeoriginal: sålänge man ännu kan göra det. lemma startTyvärr har våren alltid varit min sterila period,kommentar så att jag funderar endast på mina föreläsningsproblem. Jag talar nusvårtytt å ena sidan om determinism och indeterminism, å andra sidan om predikatkalkylens fullständighetsbevis. Laurila höll sitt föredrag om kvantteoriens experimentella sida och medgav, att den partikelteoretiska sannolikhetstolkningen enligt hans mening huvudsakligen grundar sig på fysikernas åskådlighetsbehov och benägenheten att tänka i mekaniska modeller i den mån det är möjligt. Vad logistiken beträffar, är det helt underhållande att göra små fynd, där finns ännu mycket i synnerhet att förenkla. Ett didaktiskt tillfredsställande system existerar ännu inte.

De sista vemodiga strålarna av den bakom horisonten försvinnande mars-solen titta just nu på mig – och hälsa också dig!

Din Eino Kaila.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Tack för ditt trevliga brev! Kaila svarar här på ett brev som uppenbarligen gått förlorat. Sannolikt har det nått honom efter 15.3, eftersom han svarar på von Wrights brev från 5.3.1939.

  2 Waismann har nu, [...] sin bok färdig, Hänvisningen torde gälla Einführung in das mathematische Denken. Die Begriffsbildung der modernen Mathematik, som utkommit redan 1936.

  2 klubben Eino Kaila hade grundat en filosofisk diskussionsklubb som gick under namnet ”Filosofinen kerho” (Filosofiska klubben). Till denna hörde bl.a. Rolf Nevanlinna, Yrjö Reenpää och Gustaf Järnefelt. Till de yngre medlemmarna hörde von Wright, som också verkade som klubbens sekreterare, samt Oiva Ketonen, Max Söderman, Erkki Laurila och Kalervo Laurikainen. Klubben höll sammanträden antingen på Studenthuset eller hemma hos någon av de äldre medlemmarna. Klubben bör inte förväxlas med Filosofiska föreningen, vars ordförande Eino Kaila också var vid denna tid.Georg Henrik von Wright, ”Muistoja Filosofisen Yhdistyksen toiminnasta Eino Kailan puheenjohtajakaudella”, Ajatus 59, 2002, s. 7 f.

  3 Jag tror knappast [...] Hitlers språk. Tyskan fortsatte trots allt att vara Kailas internationella språk. Han publicerade aldrig själv något på t.ex. engelska.Ilkka Niiniluoto, ”Eino Kaila och Wienkretsen”, övers. Nike Parland, Stefan Nygård & Johan Strang (red.), Mellan idealism och analytisk filosofi, SSLS 691, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland och Stockholm: Atlantis 2006, s. 195.

  4 Tyvärr har våren [...] sterila period, Ett typiskt drag hos Kaila var att hans filosofiska arbetsperioder följde årstiderna. I en intervju från 1954 beskriver han hur arbetet började ”då den första stjärnan tändes på hösthimlen” för att avslutas i april då han flyttade ut till sin stuga i Kyrkslätt för att idka växthusodling nära naturen. Riku Sarkola, ”Filosofi”, Uuden Suomen viikkolehti 19.12.1954.