Eino Kaila till G.H. von Wright 17/6 1951

Lästext

Käre Georg Henrik!

1 lemma startVilken utomordentlig nyhet!kommentar Jag är lycklig och glad! Nu kan man med tillförsikt se emot filosofiens framtid i detta stackars land.

2 Vill du, låt oss säga efter midsommar, skicka ett meddelande hit till Fältskärsgatan betr. ett eventuellt besök hos oss. Om jag får meddelandet låt oss säga 3 dagar i förväg så kan jag antagligen alltid arrangera så, att tiden på besöket är lämplig för dig; jag kommer till staden nästan varannan dag.

3 Wedberg hörs komma hit under sommaren; jag antar att besöket främst gäller dig och att du sköter om honom.

4 Jag är dig djupt tacksam för din återkomst!

Din

Eino Kaila

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 Vilken utomordentlig nyhet! Kaila hänvisar här till von Wrights beslut att säga upp sin professur i Cambridge och återvända till Finland.