G.H. von Wright till Eino Kaila 30/4 1939

Lästext

Kära Eino!

1 lemma startSänder ett ofullbordat brev.kommentar Fortsättning följer snart. Jag kom under skrivandet på några idéer beträffande konventionalismen, vilkas formulering (ännu mycket dålig) beredde svårigheter.

2 Skulle absolut rekommendera för omedelbart inköp till Helsingfors Karl Britton: Communication. London. Kegan Paul 1939. Br. är Englands filosofiska hopp för närvarande. Såg boken första gången i dag. Fann i den till min förvåning samma idéer om konventionalism och induktion, som jag själv just kommit till.

G.H. v.W.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 Sänder ett ofullbordat brev. Eftersom von Wright inleder brevet med meningen ”Sänder ett ofullbordat brev” förefaller det rimligt att anta att det rör sig om en helhet bestående av kortet, ett tidningsurklipp och brevet från 25.4.1939, som skickats till Kaila i samma försändelse. Tidningsurklippet förvaras med Kailas korrespondens på Nationalbiblioteket. I katalogen uppges att kortet från 30.4.1939 har ett bihang, vilket sannolikt är just detta urklipp. Tidningsurklippet är antagligen bakgrunden till att han nämner den ”allmänna ruin” Russell målar på väggen i sitt följande brev till von Wright daterat 7.5.1939