Eino Kaila och Anna Snellman-Kaila till G.H. von Wright 13/7 1939

Eino Kaila och Anna Snellman-Kaila till G.H. von Wright 13/7 1939

Lästext

Kaila, Hotel Bellevue

Thumersbach am Zellersee

Land Saltzburg Deutschland

K. G.H.!

1 Tack för ditt brev (med dess något apokalyptiska ton!) samt lemma startkorrekturkommentar. Din självständighetsförklaring gläder mig enbart; lemma startjurare in verba magistrikommentar är alltid av ondo. – Nu måste du helt få ägna dig åt det egna arbetet; jag skall överta hela korrekturet, blott du en gång läser igenom det fullständigt, med uppmärksamheten särskilt fästad på det språkliga. Korrekturläsning är utmärkt lämplig sysselsättning för mig här, medan jag tar solbad (vilket som bäst är fallet). Alltså: skicka hit alltsammans, så skriver jag om fortsättningen! – Jag längtar att få diskutera med dig allt.

Din Eino Kaila.

|2|

2

 

K. G.H.

3 Efter en härlig 3 veckors vistelse i Italien – ända ner till Amalfi och Ravello – är jag nu här med familjen. Detta är skönt, men en helt annan värld. Jag hör till min fröjd att Du funnit Dig på allt sätt så bra i England.

Anna

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 korrektur Avser Den mänskliga kunskapen, von Wrights översättning av Kailas Inhimillinen tieto (1939).

    1 jurare in verba magistri (lat.) svära på mästarens ord. Citat ur Horatius epistlar (1,1,14).