G.H. von Wright till Eino Kaila 2/9 1949

Lästext

”Strathaird”, Lady Margaret Road, Cambridge

Kära Eino!

1 Jag var mycket glad att höra om lemma startElisabeths trevliga besök hos er, när hon var hemma i somras.kommentar Särskilt gladde det mig, att du tycks vara vid god vigör. Hoppas det fortsätter! Själv kan jag bara säga, att jag är trött och missmodig.

2 Orsaken till att jag skriver är, att jag ville hålla dig à jour med följande:

3 När jag sökte och fick tjänstledighet i vår, lovade jag att, om så ansågs önskvärt och om det ekonomiskt kunde ordnas, föreläsa litet i Helsingfors detta läsår. Nu har jag skrivit till Anttila och sagt, att lemma startjag kunde komma vid månadsskiftet november-december och vore beredd att hålla 16 föreläsningar om Descartes.kommentar Min resa, på billigaste sätt, och uppehälle, kommer att kosta ca 40 000konsekvensändrat/normaliserat mark eller mera. Jag kan visst ej begära så mycket av universitetet och vore villig att göra vissa ekonomiska uppoffringar. Jag har begärt 30 000konsekvensändrat/normaliserat och tycker det är rimligt. Emellertid har jag onda aningar om att universitetet inte kommer att anse sig ha råd till en sådan lyx. (Senaste år fick jag 12 000konsekvensändrat/normaliserat för samma antal föreläsningar, när jag besökte hemlandet i december!) Jag skulle själv gärna komma; det skulle finnas mycket att tala om och ordna, och kanske också undervisningen kunde ha någon nytta av min därvaro. Går resan i stöpet, kommer jag att vara mycket sorgsen.

4 Detta var allt för denna gång. Skriver kanske senare om något trevligare. – Tänker på Anna och dig alltid.

Din

Georg Henrik

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 Elisabeths trevliga [...] i somras. Elisabeth von Wright tillbringade en del av sommaren 1949 i Finland, medan den övriga familjen bodde på en bondgård i Wales.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 147. 

    3 jag kunde komma [...] om Descartes. von Wright höll i december 1949 en kurs om Descartes med 30 deltagare. En motsvarande kurs höll han även i Cambridge under Michaelmasterminen hösten 1949. Georg Henrik von Wright, ”Förteckning över Tentander samt Deltagare i Föreläsningar och Övningar (–1966)”, Wri-SF-160-a, von Wright och Wittgenstein-arkivet, Helsingfors universitet.