Sök i utgåvan

Sökningen omfattar samtliga texter i delutgåvorna ”Skriv så ofta du kan” och Om Wittgenstein. Om du letar efter texter där en viss person eller ort omnämns är det bättre att använda person- resp. ortregistret. Med hjälp av ämnesordsförteckningen hittar du alla texter som kopplats till ett visst ämnesord i ”Skriv så ofta du kan”.

Sökinstruktioner

Använd sökrutan för att göra fritextsökningar i texternas titlar och innehåll. Sökningen söker hela ord och är inte versalkänslig. Om söksträngen består av flera sökord omfattar sökresultatet alla texter där minst ett av sökorden förekommer (om inte annat anges är den logiska operatorn mellan orden ELLER). En sökning på t.ex. logisk analytisk visar alla texter som innehåller minst ett av orden logisk och analytisk.

Följande sökoperatorer kan användas:

  • + framför ett sökord indikerar att ordet måste finnas med (logisk OCH). En sökning på t.ex. logisk +analytisk visar alla texter som innehåller både logisk och analytisk.
  • - framför ett sökord indikerar att ordet inte får finnas med (logisk INTE). logisk -analytisk visar alla texter som innehåller logisk eller saknar analytisk. För att visa de texter som innehåller logisk och saknar analytisk måste operatorn kombineras med OCH-operatorn: logisk +-analytisk.
  • " (raka citattecken) runt en fras visar texter där sökorden står intill varandra i just den angivna ordningen. T.ex. "logisk analys" visar texter där exakt detta uttryck förekommer.
  • \* (asterisk) efter ett sökord eller en del av ett sökord används för att hitta texter som innehåller ord som börjar på ett visst sätt. T.ex. logi\* visar texter där bl.a. logik, logisk, logistisk och logico förekommer.
  • ( och ) används för att gruppera sökord och ange i vilken ordning logiska operationer ska utföras. T.ex. (logik analys) + (empirism filosofi) visar alla texter där minst ett av orden logik och analys och minst ett av orden empirism och filosofi förekommer.
  • ~N (där N är ett heltal) efter ett sökord eller en del av ett sökord gör en s.k. suddig sökning. Talet N anger i bokstäver hur nära sökordet sökträffarna måste vara. T.ex. logik~2 visar texter som innehåller bl.a. logik, logiker, logic, logico och logiskt.

Sökoperatorerna går i de flesta fall att kombinera. T.ex. visar empirism~2 +sanning +"a priori" alla texter där både sanning och olika varianter av empirism och den exakta frasen a priori förekommer.

Börja söka genom att skriva in sökord eller välja avgränsningar.

Avgränsa sökningen