G.H. von Wright till Eino Kaila 7/11 1948

Lästext

26 Newton Road, Cambridge

Kära Eino,

1 Tack för ditt brev av den 28 oktober. Jag närsluter en kopia av meddelandet om mina föreläsningar, som jag i dag sänt till universitetet efter att ha haft kontakt i saken med Anttila. Hoppas den av mig egenmäktigt valda tiden och platsen inte vållar någon sammanstötning; i så fall skall jag naturligtvis retirera och det bör finnas gott om utrymme på universitetet vid denna sena tidpunkt av terminen.

2 Det honorar, som erbjudits mig för drygt 1/3 av en normal hösttermins undervisning är så ridikulöst, att det inte lönar sig att omtala. Det är för sexton föreläsningstimmar ungefär lika mycket som jag fick för en föreläsningstimme senaste år i London eller detta år i Uppsala och Stockholm. Men efter |2|långa överläggningar med mig själv har jag kommit till uppfattningen att, då det engång var jag som oombedd erbjöd universitetet mina tjänster, så måste jag också vara beredd att finna mig i villkoren. Det var kanske dumt att alls komma fram med tanken, men jag vet att studenterna saknat den svenska undervisningen och att sektionen aldrig av eget initiativ kommit på idén. Det är måhända också sista gången jag kan göra något i Helsingfors; men nej, det är en alltför fruktansvärd tanke för att alls kunna uttalas!

3 Jag är glad att höra att lemma startaffären Steniuskommentar ser ut att ordna sig utan min medverkan.

4 Ända sen min ankomst hit i augusti har jag arbetat hårt på den fjärde versionen av min bok. Den blir mig allt pinsammare, men jag tror, att jag låter den gå till tryckning i vår.

5 Jag känner ofta hemlängtan eller riktigare sagt: jag känner tvivel på att jag är på rätt plats. lemma startJag kan inte tänka mig, att detta vore en permanent lösning.kommentar Det är onödigt att säga, att jag också har hemskt ledsamt efter dig.

Din

Georg Henrik

Filosofi

6 Undertecknad föreläser fr.o.m. tisdagen den 7 december t.o.m. onsdagen den 15 december i Psykologiska inrättningens förelässningssal kl 12–14 över ämnet Ur det vetenskapliga tänkandets historia och logik. Åhörande av föreläsningarna motsvarar, efter överenskommelse, en del av kursen för vitsord i filosofi.

7 Cambridge, den 7 november 1948

G.H. von Wright

Filosofia

8 Allekirjoittanut luennoi (ruots.) joulukuun 7 päivästä alkaen joulukuun 15 p:ään saakka klo 12–14 Psykologisen laitoksen luentosalissa aiheesta Piirteitä tieteellisen ajattelun historiasta ja logiikasta.

9 Cambridge, marraskuun 7 p:nä 1948

G.H. von Wright

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    3 affären Stenius Hänvisningen gäller Erik Stenius disputation som ägde rum lördagen 9.4.1949. 

    5 Jag kan inte [...] permanent lösning. von Wright sade upp sig från professuren i Cambridge redan i maj 1951.von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2001, s. 152.