Eino Kaila till G.H. von Wright 28/3 1941

Lästext

Kära Georg Henrik!

1 Nu ser det ut så, att jag sannolikt slipper hem först den 5 eller 6 maj. Detta innebär att du borde sköta om tryckningen av ditt arbete själv. Jag gav faktorn order att invänta min återkomst förrän titelbladet och pärmen tryckas, men det är väl bäst att jag återkallar denna order och ger dig fullmakt att ge det definitiva lemma startimprimaturkommentar och sköta om alltsammans. Faktorn vet alltså att det skall vara 500 ex. till filos. föreningen och 400 dissertationsexemplar, dessa senare, som sagt, väl helst utan seriebeteckning, men detta är ju en smaksak. Beträffande pärmen till de 500 exemplaren bör följande beaktas 1) Fasc. 3, 2) årtal 1941 3) På sista pärmsidan en förteckning av de tidigare häftena, alltså: Fasc. 1 Saarnio … Fasc. 2 Kaila Das System der Wirkl. beg. … Preis 75:- Fmk. Allt det övriga, så vitt jag nu ser, precis som tidigare – om någon oklarhet uppstår, så får du avgöra sakenoriginal: sagen enligt bästa förmåga. lemma startFörresten kan du ända till 10 april|2| skriva till mig per flyg Légation de Finlande, XI Kelenhegyi ut 20 Budapest.kommentar Månne nu inte allt reder sig.

2 Helt egendomligt är det att befinna sig på denna lugna ö i världsstormen och se dessa släta, avspända, förnöjda, välfödda ansikten.

Din E.K.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 imprimatur (lat.) tryckningstillstånd.

    1 Förresten kan du [...] 20 Budapest. Kaila befann sig på en föreläsningsresa som gick till Ungern, Tyskland och Sverige. Utgående från brevets hänvisning till den finländska ambassaden i Budapest kan man få intrycket av att Kaila i skrivande stund befinner sig i Ungern. Brevväxlingen mellan Kaila och Åke Petzäll visar ändå att brevet sändes från Sverige, där Kaila befann sig åtminstone 28. och 29.3. Enligt den ursprungliga planen skulle Kaila inleda resan med ett föredrag i Lund 31.3.1941. Resplanerna måste dock ändras och Kaila begav sig tydligen direkt från Stockholm till Budapest. På hemresan från Tyskland hann han ändå med att besöka Lund i början av maj.Juha Manninen, ”Eino Kaila ja kolmas valtakunta”, Tieteessä tapahtuu 25, 2007, s. 33.Kaila till Åke Petzäll 2.3.1941, 24.3.1941 och 23.5.1941, Petzäll, Å., brevsamling, Handskrifter och specialsamlingar, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.