G.H. von Wright till Eino Kaila 30/1 1949

Lästext

5, Barton Close, Cambridge

Kära Eino,

1 Efter en rätt besvärlig resa ha vi nu varit här i två veckor. lemma startVi börja småningom känna oss hemma i vårt soliga och rymliga hus men oroas av tanken att vi efter några veckor måste söka oss till en ny, tillfällig bostad.kommentar Vi ha ganska mycket att göra så här i början; man blir bekant med nya människor, etc. och också i den akademiska världen är det nu högsäsong. Ett par gånger i veckan kommer någon för att diskutera med mig och själv går jag tämligen regelbundet till Moore för diskussion. Ryle från Oxford var här förra veckan och höll föredrag i den filosofiska föreningen.

2 Apropå filosofiska föreningar så är den närmaste anledningen till mitt brev den att lemma startjag ville avsäga mig vice-ordförandeskapet i vår förening i Helsingfors.kommentar Jag tycker det är korrekt och på så sätt får man ju plats i styrelsen för Ahlman, som borde vara med eller hur? Alltid kan jag väl få vara med på ett hörn igen, när jag återvänder till Finland! Så hälsa styrelsen så hjärtligt från mig och delge den mina synpunkter.

3 Jag har nu påbörjat logiska undersökningar på bred front. Mest absorberas jag emellertid av fortsättningen på mina funderingar om lemma startEntscheidungsproblemkommentar. De befinna sig i ett ohyggligt spännande skede just nu.|2| Men någon slutpunkt kan jag ännu ej skönja.

4 Nu skall jag ej skriva mera denna gång. Det är söndagsmorgon och vi skola just ut hela familjen på velociped i det vackra vädret. Ingen vinter precis!

5 Om du vill skriva eller annars adressera något till mig så nås jag bäst via Trinity College.

6 Elisabeth skickar en kyss till er båda.

Din

Georg Henrik

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Vi börja småningom [...] tillfällig bostad. Familjen von Wright bodde i början av 1949 på 5 Barton Close. Redan samma vår flyttade de till huset Strathaird på Lady Margaret Road, där de bodde till medlet av juni 1950.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 138.

  2 jag ville avsäga [...] i Helsingfors. von Wright hade utsetts till viceordförande för Filosofiska föreningen (senare Filosofiska föreningen i Finland) under ett minnesvärt möte 26.2.1944, som måste avbrytas på grund av ett luftangrepp mot Helsingfors och fortsatte i Ständerhusets skyddsrum. Han var ordförande för föreningen 1962–1972.Ilkka Niiniluoto, ”Ajatuksen levottumuus. Eino Kailan syvähenkinen filosofia”, Eino Kaila, Syvähenkinen elämä, 3. täyd. p., Helsingfors: Otava 1985, 27 f.

  3 Entscheidungsproblem (ty.) ung. avgörbarhetsproblemet. Att en kalkyl är avgörbar innebär att det existerar en mekanisk procedur med vilken det alltid kan avgöras om en härledning är logiskt giltig eller inte inom kalkylen, eller om en sats är en logisk sanning. Satslogiken är en fullständigt avgörbar kalkyl, men inte predikatlogiken. von Wrights forskning kring avgörbarhetsfrågan presenterades i artiklarna ”On the Idea of Logical Truth. I” och ”On the Idea of Logical Truth. II” som gavs ut av Finska vetenskaps-societeten 1948 och 1950. Den första av artiklarna ingår också i artikelsamlingen Logical Studies (1957).Georg Henrik von Wright, Logik, filosofi och språk, andra reviderade upplagan, Stockholm: Aldus/Bonniers 1971, s. 84.