Eino Kaila till G.H. von Wright 21/3 1950

Lästext

Suomen Akatemia, Hallitusk. 1, Helsinki

Käre Georg Henrik,

1 tror du det vore möjligt att få avskrifter av lemma startBroads och Wittgensteins uttalanden om dig för två år sedan.kommentar I jakande fall borde jag få dem så snart som möjligt.

Din

Eino Kaila

2 Jag är åter i form.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 Broads och [...] två år sedan. Såväl Broad som Wittgenstein skrev intyg där de förordade von Wright till elektorerna under tillsättningsprocessen för lärostolen i filosofi, som blivit vakant efter Wittenstein avgång 1947. Dessa intyg har inte återfunnits.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 132.