Anna Snellman-Kaila, Eino Kaila och Max Söderman till G.H. von Wright 23/6 1938

Anna Snellman-Kaila, Eino Kaila och Max Söderman till G.H. von Wright 23/6 1938

Lästext

1 Så här långt har vi lyckligen kommit. lemma startVi sitta med Magister Söderman tillsammanskommentar och dricka dig till.

Anna

Eino

Max.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 Vi sitta med Magister Söderman tillsammans Max Söderman arbetade vid denna tid som Rosenberg-stipendiat med en aldrig fullbordad doktorsavhandling om Bolzanos logik. Studierna förde honom till Wien och Prag, men innefattade också en period i Münster under Heinrich Scholtz.Georg Henrik von Wright, ”Wienin piiri - henkilökohtaisia muistoja”, Ilkka Niiniluoto & Heikki J. Koskinen (red.), Wienin piiri, Helsinki: Gaudeamus 2002, s.199.