Eino Kaila till G.H. von Wright 2/8 1937

Lästext

Georg Henrik!

1 lemma startJag har nu översatt din uppsats,kommentar så du kan avhemta den när som helst, det var ett nöje att syssla med den. En bra sak är den, det var ett nöje att syssla med den. Rätt har du väl också i de flesta punkter; betr. lemma startEntscheidungsproblemkommentar hade kanske en hänvisning till Hempel, Erkenntnis 5,4 varit på sin plats (”Über den Gehalt von Wahrscheinlichkeitsaussagen”); H. har goda idéer.

2 Sedan en annan sak. Jag sysslar med ett problem, där jag tyvärr absolut behöver Carnaps ”Meaning and Testability”; det andra exemplaret som finns här, det på Sem. biblioteket, är tydligen hos bokbindaren eftersom jag inte får tag i det. Men om du just nu håller på att läsa uppsatsen,|2| så läs den bara i lugn och ro till slut och lemma startskicka sedan häftet till mig per post.kommentar Du skall återfå den snart.

3 Jag hoppas detta brev kommer fram, fick adressen av din mormor. Från Söderman hade jag ingående underrättelser, lemma starthan är nu i Pariskommentar.

Med hjärtliga hälsningar

Eino Kaila.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Jag har nu översatt din uppsats, von Wright hade genom Kailas förmedling i januari 1937 skickat en uppsats på svenska om sannolikhetsbegreppet till den två år tidigare grundade nordiska filosofiska tidskriften Theoria​, för vilken Kaila också tillhörde redaktionsrådet. Chefredaktören Åke Petzäll var dock inte villig att publicera artikeln som sådan, utan krävde bl.a. att den skulle översättas till ”ett allmännare begripligt tungomål”. Kaila svarade, lätt irriterat, att han var villig att själv översätta den till tyska om han inte hittade någon annan lämplig person. Artikeln publicerades slutligen som ”Der Wahrscheinlichkeitsbegriff in der modernen Erkenntnisphilosophie” i Theoria 4 (1938). Uppgiften om att Kaila skulle ha stått för översättningen saknas dock. I von Wrights egen publikationslista ståtar artikeln som hans första publikation. Det här är ändå inte helt korrekt, eftersom han vid denna tid redan skrivit flera bidrag på svenska för bl.a. Studentbladet (se Manninens och Niiniluotos bibliografi). Eino Kaila till Åke Petzäll 28.1.1937, Petzäll till Kaila 4.3.1937 och Kaila till Petzäll 7.3.1937, Petzäll, Å., brevsamling, Handskrifter och specialsamlingar, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.Risto Vilkko & Erkki Kilpinen (red.), ”The Georg Henrik von Wright Bibliography”, Journal for General Philosophy of Science 36, 2005, s. 155.”Georg Henrik von Wright”, Juha Manninen & Ilkka Niiniluoto (red.), The Philosophical Twentieth Century in Finland. A Bibliographical Guide, Acta Philosophica Fennica 82, Helsinki 2007, s. 434.

  1 Entscheidungsproblem (ty.) ung. avgörbarhetsproblemet. Begreppet förekommer också på flera andra ställen i brevväxlingen, där det avser frågan om det finns en mekanisk procedur för att avgöra om en sats tillhörande en kalkyl är en logisk sanning eller inte. Här måste det ändå handla om ett annat avgörbarhetsproblem. Troligen avses det problem som sammanhänger med ”limes-tolkningen” av sannolikhetsutsagor. Enligt denna kan sannolikheten för en händelse uppfattas som det gränsvärde en serie utfall konvergerar mot. Att sannolikheten för att få en sexa då man kastar tärning är 1/6 innebär alltså att 1/6 är det värde man kommer att närma sig då man gör ett antal tärningskast som växer mot oändligt. Men hur bevisar man detta? Problemet är att man endast kan göra ett ändligt antal kast, men vill säga någonting om hur serien skulle fortsätta om man fortsatte kasta tärning.  Georg Henrik von Wright, ”Der Wahrscheinlichkeitsbegriff in der modernen Erkenttnisphilosophie”, Theoria 4, 1938, s. 11.

  2 Carnaps ”Meaning [...] mig per post. Titeln ska vara ”Testability and Meaning”. Carnaps artikel publicerades ursprungligen i Journal of Philosophy of Science. Denna var uppdelad i två på varandra följande nummer av tidskriften i volym 3 och 4, 1936 respektive 1937. Eftersom Kaila talar om ett häfte, förefaller det troligt att det handlar om ett särtryck, i vilket båda delarna av artikeln ingår. Artikeln utkom senare i bokform (1950).

  3 han är nu i Paris Det handlar sannolikt om den stora konferens om Descartes von Wright omnämner i sin presentation av Söderman i en artikel som ingår i samlingsvolymen Wienin piiri (2002).Georg Henrik von Wright, ”Wienin piiri - henkilökohtaisia muistoja” , Ilkka Niiniluoto & Heikki J. Koskinen (red.), Wienin piiri, Helsinki: Gaudeamus 2002, s. 199.