Eino Kaila till G.H. von Wright 6/7 1939

Lästext

Prof. Kaila

Thumersbach am Zeller See

Hotel Bellevue

K. G.H.!

1 Tusen lemma starttack för brevet och korrekturet!kommentar Jag svarar blott med ett kort, eftersom breven öppnas. Är just återkommen från Wien, där jag bodde hos Kraft på hans sommarställe. Låt oss se framtiden an med lugn, lemma startsomliga ha det mycket värre.kommentar — Att du emottagit så fruktsamma impulser av Wittgenstein, fröjdar mitt hjärta. lemma startDu har synbarligen mera kongenial sympati med hans tänkesätt än jag.kommentar

2 Korrektur kan du allt fortfarande sända hit. Vi skall läsa det utan hast; kanske jag skickar sedan alltsammans till dig till Finland på en gång, eller hämtar det med migoriginal: mid, när vi återvänder; längre än till augusti kommer vi väl inte att stanna här. Ensvårtytt ny ombrytning kan väl inte undvikas, men det är ju inte farligt.|2|

3 Nu har vi varit precis tre veckor utrikes och upplevat all jordens härlighet. För det mesta är naturen skön; varför kan man inte se människolivet, som ju är blott ett fragment av naturen, i samma belysning? Anna skall komma hit i övermorgon; vi skall sedan använda resten av juli till bilfärder i dessa skimrande nejder.

Din E.K.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 tack för brevet och korrekturet! Avser Den mänskliga kunskapen, von Wrights översättning av Kailas Inhimillinen tieto (1939).

  1 somliga ha det mycket värre. Det förefaller troligt att Kaila har just Victor Kraft i tankarna. Den österrikiske filosofen råkade på grund av sin hustrus judiska påbrå i stora svårigheter efter Anschluss 1938. Han tvångspensionerades bl.a. från sin bibliotekarietjänst vid Universitetsbiblioteket i Wien och förlorade också sin undervisningsrätt vid universitetet.Ernst Topitsch, ”Introduction”, Victor Kraft, Foundations for a Scientific Analysis of Value, red. Henk L. Mulder, Dordrecht: D. Reidel 1981, s. xii.

  1 Du har synbarligen [...] än jag. Detta kan ses som ett tidigt uttryck för Kailas misstänksamhet mot den ”senare” Wittgensteins filosofi, dvs. utvecklingen som ägde rum i hans tänkande efter det tidiga verket Tractatus (1921)som Kaila däremot betraktade som ett ”genialt arbete”. Eftersom von Wright så uppenbart var övertygad även om de senare tankarnas genialitet, skapade det en spänning mellan honom och Kaila, vilket med stor sannolikhet också låg bakom von Wrights senare föreställning om att Kaila var missnöjd med hans doktorsarbete. Se septemberbrevet 1940, i vilket von Wright bl.a. skriver att han vore glad om Kaila inte skulle se honom ”i starkt beroende av någon annan filosofs idéer och metoder”. Eino Kaila, Den mänskliga kunskapen, övers. Georg Henrik von Wright, Helsingfors: Söderström 1939, s. 214.