Redaktion och kontakt

Delutgåvan ”Skriv så ofta du kan”

utg. Bernt Österman under medverkande av Fredrik Hertzberg och Niklas Toivakainen

Medverkande

Förord: Thomas Wallgren

Inledning och kommentarer: Bernt Österman

Transkribering, XML-kodning, textetablering, kollationering: Bernt Österman, Fredrik Hertzberg

Register: Niklas Toivakainen, Bernt Österman

Ämnesord: Bernt Österman

Delutgåvan Om Wittgenstein

utg. Lassi Jakola & Thomas Wallgren under medverkande av Yrsa Neuman, Niklas Toivakainen och Bernt Österman

Medverkande

Inledning: Lassi Jakola & Thomas Wallgren

Kontextualiserande essä och kommentarer: Lassi Jakola

Översättning: Nike Parland (”Wittgenstein i relation till sin samtid”)

Transkribering, XML-kodning, redigering: Lassi Jakola, Thomas Wallgren, Patrik Forss, Carolina Lillhannus, Yrsa Neuman, Niklas Toivakainen, Bernt Österman

Korrekturläsning: Patrik Forss, Piiku Jakola, Rickard Nylund, Bernt Österman

Register: Niklas Toivakainen

Delutgåvan Den okände von Wright

utg. Joel Backström & Thomas Wallgren

Medverkande

Inledning och kommentarer: Joel Backström & Thomas Wallgren

Översättningar: Nike Parland (”Vapnen tystnar i Vietnam”, ”Mina fyra former av humanism”, ”Blundar vi för den smygande katastrofen?”)

Transkribering, textetablering, korrekturläsning: Joel Backström, Thomas Wallgren, Patrik Forss, Zacharias Hägerstrand, Carolina Lillhannus, Anna Lindelöf, Rickard Nylund

Appendix, bibliografier: Joel Backström, Thomas Wallgren, Rickard Nylund

Redaktion på SLS

Jonas Lillqvist, utvecklingsansvarig

Katarina Pihlflyckt, förlagsredaktör

Systemutveckling

Sebastian Köhler, Svenska litteratursällskapet i Finland, info@sls.fi

Niklas Liljestrand, Svenska litteratursällskapet i Finland

Digitalisering

Kelsi Clayton, Svenska litteratursällskapet i Finland

Den okände von Wright

Projektledare: Thomas Wallgren