Anvisningar till läsaren

Innehåll

Rubriken ”Innehåll” leder till utgåvorna.

Genom att klicka på rubriken för de olika sektionerna i respektive utgåva i den vänstra balken, och därefter en brev- eller artikelrubrik får du upp en kolumn med den etablerade lästexten till valda kapitel. Till höger om lästexten visas kommentarerna. I balken ovanför kan du se vilken text som visas, och med pilarna kan du gå framåt eller bakåt till föregående eller följande text.

Till höger om kommentarkolumnen finns ett plus, genom att trycka på detta får du fram en meny där du kan välja att även öppna kolumner för handskrifternas faksimil. För att ta bort en kolumn eller ändra på ordningen trycker du på de tre strecken som finns högst uppe till höger vid varje kolumn, med krysset tar du bort en kolumn, med pilarna byter du kolumnordning.

Kommentarer

Om Wittgenstein har en beskrivande kommentar för varje text.

”Skriv så ofta du kan” har redaktionella punktkommentarer för varje brev. Punktkommentarerna markeras med en röd asterisk i lästexten. För du pekaren över asterisken syns kommentaren i en inforuta. Klickar du på den öppnas den i ett eget fönster. Trycker du på en kommentar i kommentarkolumnen markeras det rätta stället i lästexten med en pil.

Faksimil

Faksimil är skannade högupplösta bilder av originalbrev. Om brevet består av flera sidor kan du bläddra i faksimilet med hjälp av pilarna. Trycker du på den lilla kvadraten under den högra pilen visas faksimilet i större format i ett eget fönster, som du kan stänga med krysset ovanför. Faksimilen kan förstoras, förminskas eller roteras med respektive knapp. Tryckta texter i Om Wittgenstein har inte faksimil.

Visningsalternativ

Längst till höger i balken ovanför kolumnerna finns en kugghjulssymbol. Genom att trycka på kugghjulet kan du välja olika visningsalternativ för lästexten. Väljer du t.ex. personupplysningar färgas personerna gula i texten och då du för pekaren över de färgade namnen dyker en inforuta upp med information om personen. Klickar du på namnet öppnas ett nytt fönster med informationen, och du kan den vägen också hitta andra förekomster av samma person i breven. Detsamma gäller plats- och verkupplysningar.

De utgivarändringar som gjorts kan också göras synliga via menyn och markeras då med grått i lästexten. För du pekaren över markeringen syns originalstavningen i en inforuta. Utgivarändringar har gjorts med varsam hand och det är främst t.ex. stavfel och oavsiktliga dubbleringar av ord som korrigerats. (Se kapitlet om redigeringsprinciper i inledningen till ”Skriv så ofta du kan” för en mer detaljerad beskrivning av etableringen av handskrifter.)

Textstorleken kan justeras i den översta raden (”Utseende”).

Register och ämnesord

Register och ämnesord hittar du via menyn i den vänstra balken. Om du är inne i en lästext måste du först klicka på ”Tillbaka” för att rubrikerna ska bli synliga.

Med hjälp av person- och verkregistren kan du undersöka alla förekomster i texterna av en viss person eller ett visst verk i båda utgåvorna. ”Skriv så ofta du kan” har även platsregister.

Ämnesorden erbjuder möjligheter att närma sig breven i ”Skriv så ofta du kan” via tematiska företeelser eller specifika händelser. Till höger om sökfältet högst uppe finns en filtreringsknapp med vilken du kan filtrera ämnesorden enligt tre olika kategorier.

Tips: genom att ha flera fönster eller flikar öppna i webbläsaren kan du enkelt läsa en text samtidigt som du utforskar registren eller ämnesorden. Du kan t.ex. öppna utgåvan i en ny flik genom att högerklicka på fliken och välja ”Duplicera flik”, och därefter öppna den i ett nytt fönster genom att dra fliken ut ur webbläsarfönstret.

Sökning

Du kan göra sökningar i utgåvans texter via ”Sök” i övre balken. Sökrutan ger förslag på sökord och en sökning på t.ex. skriv hittar också skrivs och skriver.

Efter att du fått fram en lista med sökresultaten, kan du avgränsa dem till enbart lästext, kommentarer eller register med hjälp av den triangelformade symbolen med tre streck.