Upphovsrätt

Delutgåvan ”Skriv så ofta du kan”

© Georg Henrik von Wrights och Eino Kailas rättsinnehavare, Bernt Österman och Svenska litteratursällskapet i Finland 2020.

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Omslagsbilder: Eino Kaila på 1950-talet. Georg Henrik von Wright på Etna, Sicilien på sin 21-årsdag 1937. SLSA 1150 Göran Schildts arkiv, Svenska litteratursällskapet i Finland, fotograf Göran Schildt.

Delutgåvan Om Wittgenstein

© Georg Henrik von Wrights rättsinnehavare, Lassi Jakola, Thomas Wallgren och Svenska litteratursällskapet i Finland 2022.

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Omslagsbild: Georg Henrik von Wright och Ludwig Wittgenstein i Cambridge 1950, foto Knut Erik Tranøy, © Bent Sofus Tranøy.

Delutgåvan Den okände von Wright

© Georg Henrik von Wrights rättsinnehavare, Joel Backström, Thomas Wallgren och Svenska litteratursällskapet i Finland 2023.

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Omslagsbild: Georg Henrik von Wright diskar ombord på Daphne 1948. SLSA 1150 Göran Schildts arkiv, Svenska litteratursällskapet i Finland, fotograf Göran Schildt.

Webbsidan Den okände von Wright

Startsidans bild: Georg Henrik von Wright och Ludwig Wittgenstein i Cambridge 1950 (detalj), foto Knut Erik Tranøy, © Bent Sofus Tranøy.