Filosofen Georg Henrik von Wright (1916–2003) hör till Finlands internationellt mest framstående forskare genom tiderna. Under den senare delen av sitt liv var han också en betydande samhällsdebattör och samtidskritiker. Projektet Den okände von Wright lyfter fram delar av von Wrights gärning som förblivit okända för både forskningen och den breda allmänheten.

Omslaget till utgåvan Skriv så ofta du kan

”Skriv så ofta du kan”

Brevväxlingen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila 1937–1958

utg. Bernt Österman

En kommenterad, textkritisk utgåva av korrespondensen som omfattar 85 brev. Utgåvan ger en unik bild av vänskapen mellan två betydande filosofer, deras tankar, utvecklingsvägar och intryck av en turbulent samtid. I inledning och kommentarer presenterar Bernt Österman de båda filosoferna och tecknar sammanhangen till breven.

Brevväxlingen ges ut i tre format: som webbutgåva, som e-bok och i tryckt form.

Omslaget till utgåvan Om Wittgenstein

Om Wittgenstein

Skrifter 1936–2001

utg. Lassi Jakola och Thomas Wallgren

Utgåvan är en heltäckande samling av von Wrights svenskspråkiga skrifter om Ludwig Wittgenstein. De 33 skrifterna ger fascinerande inblickar i Wittgensteins liv och tänkande, och beskriver de två filosofernas vänskap. Lassi Jakolas kontextualiserande essä belyser von Wrights roll som Wittgensteins arvtagare och utgivare av hans skrifter.

Skrifterna ges ut i två format: som webbutgåva och som e-bok.

Omslaget till utgåvan Den okände von Wright

Den okände von Wright

Tidskritik och andra texter av Georg Henrik von Wright 1926–1997

utg. Joel Backström och Thomas Wallgren

Utgåvan samlar 50 texter som varit okända, svåra att få tag på och ibland kontroversiella: essäer, recensioner, insändare och intervjuer. Teknologins utveckling, klimatfrågor och krigshot – hans tidskritik är fortfarande högaktuell. I inledning och kommentarer ger Joel Backström och Thomas Wallgren perspektiv och diskuterar den kontext där texterna växt fram.

Texterna ges ut i två format: som e-bok och i tryckt form.

Startsidans bild: Georg Henrik von Wright och Ludwig Wittgenstein i Cambridge 1950 (detalj), foto Knut Erik Tranøy