Hänvisa

Delutgåvan ”Skriv så ofta du kan”

Webbutgåva:
Bernt Österman (utg.), ”Skriv så ofta du kan”. Brevväxlingen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila 1937–1958 [digital utgåva]. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 851. Helsingfors 2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-7948-1606468292

E-bok:
Bernt Österman (utg.), ”Skriv så ofta du kan”. Brevväxlingen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila 1937–1958 [e-bok]. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 851. Helsingfors 2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-532-1

Delutgåvan Om Wittgenstein

Webbutgåva:
Lassi Jakola & Thomas Wallgren (utg.), Om Wittgenstein. Skrifter 1936–2001 [digital utgåva]. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 865. Helsingfors 2022. http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-9685-1655295903

E-bok:
Lassi Jakola & Thomas Wallgren (utg.), Om Wittgenstein. Skrifter 1936–2001 [e-bok]. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 865. Helsingfors 2022. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-573-4

Delutgåvan Den okände von Wright

E-bok:
Joel Backström & Thomas Wallgren (utg.), Den okände von Wright. Tidskritik och andra texter av Georg Henrik von Wright 1926–1997 [e-bok]. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 870. Helsingfors 2023. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-596-3